Vrátenie a vrátenie peňazí

Formulár žiadosti o autorizáciu vrátenia tovaru (RMA).

AGM Global Vision ponúka jeden z najširších výberov nočného videnia na svete. Široká škála inovatívnych modelov, od zameriavačov zbraní po monokulárne, ďalekohľady a ďalekohľady s nočným videním, je k dispozícii pre všetky herné, bezpečnostné, lovecké, rekreačné a bojové misie. Naše zariadenia sú vybavené najmodernejšou technológiou a robustným dizajnom pre profesionálov aj amatérov. Naši vysoko informovaní a kvalifikovaní zástupcovia zákazníckeho servisu sú vám k dispozícii, aby vám odpovedali na akékoľvek otázky. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na info@agmglobalvision.eu. Po prijatí zariadenia starostlivo skontrolujte všetky zariadenia a príslušenstvo, aby ste sa uistili, že sú funkčné. Skontrolujte praskliny, chýbajúce časti a funkčnosť (pokyny, ako to urobiť správne, nájdete v návode na obsluhu, ktorý je priložený k vášmu zariadeniu). Ak zistíte, že niektoré z vašich zariadení prišlo poškodené alebo nefunguje správne, postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pokyny na vrátenie, aby ste dostali náhradné zariadenie alebo príslušenstvo. Pre účely vrátenia chybných komponentov si uschovajte všetky obalové materiály. Pri vrátení akéhokoľvek zariadenia odovzdajte výrobok svojmu predajcovi alebo zašlite výrobok so zaplateným poštovným a kópiou dokladu o predaji na adresu AGM Global Vision servisného strediska na vyššie uvedenej adrese do 10 dní od prijatia vášho zariadenia (pozri Pokyny na vrátenie). Pokyny na kontrolu, ako aj bežné chyby a nápravné opatrenia nájdete v prevádzkovej príručke. Uplatňujú sa určité obmedzenia: náklady na dopravu, manipuláciu a dobierku, ako aj náklady na poistenie prepravy sú nevratné a sú na zodpovednosť zákazníka. AGM Global Vision nezodpovedá za žiadne z týchto nákladov ani za škody vzniknuté pri preprave vráteného tovaru. Špeciálne objednávky, výpredaje a produkty predávané „tak, ako sú“, nie je možné vrátiť. Zariadenia, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v Pokynoch na vrátenie a u ktorých sa zistí, že sú poškodené v dôsledku nesprávneho používania, zanedbania, zlého zaobchádzania, nevhodnej obsluhy alebo ktoré inak nespĺňajú podmienky záruky, nebudú oprávnené na výmenu a bude vrátená Zákazníkovi.

Pre servis, opravu alebo výmenu pošlite e-mail: RMA@agmglobalvision.euglobalvision.eu. Chybné zariadenie budete musieť vrátiť do 10 dní od jeho prijatia AGM Global Vision alebo si ho kúpite od svojho AGM Global Vision maloobchodník. Upozorňujeme, že špeciálne objednávky, výpredaje a produkty predávané „tak, ako sú“, nie je možné vrátiť.

Ak chcete pomôcť zástupcovi servisu (SR) s určením, či je položka opraviteľná alebo nie, uveďte nasledujúce informácie:

 • Sériové číslo chybnej položky.
 • Dôkladný popis poruchy, defektu alebo poškodenia.
 • Vysvetlenie, ako došlo k poruche, chybe alebo poškodeniu, ak je známe.

Ak zástupca servisu určí, že položka je v záruke alebo by sa mala vrátiť na opravu, poskytne sa číslo oprávnenia na vrátenie materiálu (RMA#).

Pri vrátení položky na servis alebo opravu by ste mali vykonať nasledujúce postupy, aby ste predišli akémukoľvek ďalšiemu poškodeniu:

 • Skontrolujte, či je zariadenie zbavené všetkých nečistôt, ako sú nečistoty alebo akýkoľvek iný cudzí materiál.
 • Vyberte batériu.
 • Na príslušné šošovky nasaďte akékoľvek ochranné kryty.
 • Umiestnite položku a jej príslušenstvo do prepravného obalu.
 • Umiestnite položku a kópiu protokolu o skúške alebo podrobného popisu poruchy do vhodného baliaceho/prepravného kontajnera.
 • Označte balík číslom RMA. Všetky súčasti zariadenia, vrátane príslušenstva a všetkých návodov na použitie, musia byť vrátené spolu, aby bolo možné získať náhradné zariadenie alebo vrátiť peniaze.
 • Posielajte pomocou rýchlej a sledovateľnej služby. Poštovné musí zákazník uhradiť vopred.

Upozorňujeme, že po prijatí poškodeného produktu to môže trvať až 30 dní AGM Global Vision aby vám bolo doručené vrátenie peňazí alebo náhradné zariadenie.

AGM Global Vision si vyhradzuje právo odmietnuť tovar, vrátiť tovar alebo účtovať 20% poplatok za naskladnenie z nasledujúcich dôvodov:

 • Tovar bol prijatý po 10. období bez predchádzajúceho povolenia od AGM Global Vision, 10-deň lehota začína plynúť od prevzatia tovaru zákazníkom alebo pre zákazníka od prepravcu.
 • Tovar bol vrátený neúplný, poškodený nad rámec toho, čo zákazník uviedol v čase prijatia RMA čísla, alebo bol zjavne používaný.
 • Zaslaný tovar bol nesprávne zabalený a mohlo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu.
 • Tovar bol objednaný, ale doručenie bolo odmietnuté zákazníkom alebo pre zákazníka.

Ak by vaše zariadenie po 10-dňovej skúšobnej dobe nefungovalo správne, pozrite si prevádzkovú príručku priloženú k vášmu zariadeniu a zistite, či je tovar skutočne chybný alebo poškodený v dôsledku nesprávneho používania. Ak je chybný alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia, kontaktujte nás AGM Global Vision at RMA@agmglobalvision.euglobalvision.eu.

Všetky kvalifikované vrátenia budú vrátené pôvodným spôsobom nákupu. Nákupy uskutočnené šekom budú vrátené kreditom obchodu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte naše servisné stredisko.

Pred vyplnením formulára RMA sa uistite, že:

 • Máte nainštalovaný najnovší softvér.
 • Typ batérie vyhovuje špecifikácii a plne nabitá nie menej ako 8 hodín.
Dôvod návratu PO / číslo faktúry Modelka Sériové číslo
Používame cookies, aby sme vám uľahčili používanie našich webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies.
Získajte viac informácií o nastaveniach súborov cookie Ochrana osobných údajov chápať