zásady ochrany osobných údajov

AGM Global Vision uchováva administratívne, technické a fyzické záruky na ochranu pred neoprávneným zverejnením, použitím, zmenou alebo zničením osobných údajov, ktoré vlastníme. Poskytujeme bezpečnostné kontroly na ochranu informácií, ktoré odosielate online, pred predvídateľnými nebezpečenstvami.

Nepredávame, neprenajímame, neobchodujeme ani inak nezverejňujeme osobné informácie o návštevníkoch a zákazníkoch našich webových stránok okrem prípadov, ktoré sú popísané v tomto dokumente. Informácie, ktoré poskytnete, môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré sú zmluvne prepojené AGM Global Vision. Okrem toho môžeme zverejniť informácie o vás (i) ak to od nás vyžaduje zákon alebo právny proces, (ii) orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym úradníkom alebo (iii) keď sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na zabránenie fyzickú ujmu alebo finančnú stratu alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti.

Používame cookies, aby sme vám uľahčili používanie našich webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies.
Získajte viac informácií o nastaveniach súborov cookie Ochrana osobných údajov chápať